Skip to content

Rólunk

Hisszük, hogy a Biblia Isten örökérvényű kijelentése önmagáról, amelyben világosan, tévedhetetlenül és elégségesen tanítja mindazt, ami az ember örök életéhez szükséges. Ezért a Biblia életünk legfőbb tekintélye, egyedüli zsinórmértéke.
Hiszünk a Biblia mindenható és igazságos Istenében, aki szent háromság (Atya, Fiú és Szent Szellem) tökéletes egységében létezik. Hiszünk az Atyában, a Szentháromság első személyében, aki a világot a semmiből, szavának erejével teremtette, jövőjét eltervezte, és a mai napon is Ura annak.
Hiszünk Jézus Krisztusban, a Szentháromság második személyében, Isten Fiában, aki a keresztfán feláldozta magát értünk, hogy megváltson minket bűneinkből, és hogy kapcsolatunk Istennel helyreállhasson.
Hiszünk a Szent Szellemben, a Szentháromság harmadik személyében, akit az Atya és a Fiú küld el, hogy megvalósítsa Isten munkáját mind a teremtésben, mind a megváltásban.
Hiszünk abban, hogy Isten az embert szentnek és tisztának teremtette, hogy az első emberpár szabad akaratából választotta az engedetlenséget, és most emiatt mindenki bűn alatt, Istentől elszakadva születik. Hisszük, hogy minden embernek őszinte bűnbánattal járó megtérésen kell keresztülmennie, és el kell fogadnia Jézus Krisztust, hogy üdvösségét és örök életét elnyerje. Hisszük, hogy nem vezet más út Istenhez Jézus Krisztuson kívül, és hogy a megtérés egyedül Isten kegyelméből lehetséges.
Hiszünk abban, hogy Isten a benne hívőket közösségre is rendeli, ahol további ajándékokat ad. Hiszünk a láthatatlan Egyházban, Krisztus testében, mely az újjászületett emberek lelki közössége, és hogy a láthatatlan Egyháznak számos látható formája létezik emberi szervezetek (egyházak, gyülekezetek) képében.
Hiszünk abban, hogy a bizonyságtétel Isten imádatának egyik megnyilvánulása, amit egyénenként és gyülekezetként is gyakorolni szükséges. Hisszük, hogy a jó hír terjesztése, az evangelizáció Jézus Krisztus egyik legfontosabb parancsa, amelyet Isten erejéből követnünk kell.

Gyere és legyél részese te is közösségünknek!